Förskola


Virestads Friskolas förskolor i Bråthult och Virestad.

Våra förskolor är belägna utanför Älmhults tätort och är omgivna av underbar natur, vilken vi använder i våra strövtåg. Det innebär att vi är utomhus stor del av dagen och med hjälp av friskolans bussar, åker vi gärna ut på utflykter med barnen.


Virestad förskola  

Vi har tre avdelningar:

Våga: Barn i åldrarna 1-2

Vilja och Växa : Barn i åldrarna 3-5Bråthult förskola 

Vi har två avdelningar:

Spanarna: Barn i åldrarna 1-2

Upptäckarna : Barn i åldrarna 3-5

Värdegrunden – vår grund i verksamheten

På Virestads och Bråthults förskolor arbetar pedagogerna med hur man förhåller sig mot medmänniskor, djur och natur. Detta gör de i den dagliga verksamheten genom att som vuxna vara goda förebilder i sitt förhållningssätt mot varandra på förskolan, ert barn och er föräldrar. Även genom att respektfullt bemöta djur och natur i vår omgivning ger de barnen en möjlighet att ta till sig normer och värden enligt förskolans läroplan Lpfö 18.

Vi har ett gediget arbete mot diskriminering och kränkande behandling, där vår lokala plan är ett viktigt verktyg, som ständigt utvärderas och följs upp. Vår specialpedagog är starkt kopplad till detta arbete.Utveckling och lärande

Hos oss arbetar flexibla, engagerade och närvarande pedagoger, som tillsammans strävar efter att utveckla vår pedagogiska verksamhet utifrån barnens nyfikenhet, intressen och behov. Vi arbetar systematiskt med att skapa de bästa förutsättningar för alla barn och ser till vad nya rön visar på vad gäller forskning och beprövad erfarenhet.

Ansökan finnes här: Anmälan till förskolan 


Ni är varmt välkomna att kontakta oss för besök i verksamheten!