Styrelse

STYRELSEN


Virestads Friskola drivs av en ideell ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheterna.

Styrelsen jobbar både med långsiktiga frågor och med mera operativa frågor för att ge personalen bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet i våra skolor, förskolor och fritidshem.

Hela styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och mellan det jobbar vi med löpande frågor och i våra arbetsgrupper. Styrelse väljs för 1 år i taget vid årsmötet som hålls i november.
Vi i styrelsen är :
Hillevie Sthen                                     Johan Johansson                                Per-Johan Åhman

Ordförande                                           Vice Ordförande                                     Sekreterare                     

hillevie.sthen@virestadsfriskola.seSvetlana Volkova                               Ingemar Eriksson                              Gunnel Förander

Ordinarie .                                           Ordinarie                                              Ordinarie
Julia Turesson                                   Johan Torselius                                  Daniel Sjösten

Ordinarie                                             Suppleant                                          .  Suppleant

                                                           Valberedningen är


Tomas Harrysson och Henrik Falck