Styrelse

Virestads Friskola drivs av en ideell ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheterna.

Styrelsen jobbar både med långsiktiga frågor och med mera operativa frågor för att ge personalen bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet i våra skolor, förskolor och fritidshem.

Hela styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och mellan det jobbar vi med löpande frågor och i våra arbetsgrupper. Styrelsen väljs vid årsmötet som hålls i november.
Vi i styrelsen är 


Ordförande             Marita Roos Jönsson.     marita.jonsson@virestadsfriskola.se

Vice Ordförande      Julia Turesson 

Sekreterare            Ellen Björnsson

Ordinarie                Camilla Sällberg 

Ordinarie                Johan Torselius 

Ordinarie                Marie Samuelsson

Ordinarie                Sandra Rydiander

Suppleant               Ann Larsson  

Suppleant               Josefine Sällberg

Suppleant               Olof Peterson


Valberedningen är 


Hillevi Sthen, Henrik Falck och Svetlana Volkova