Styrelse

Virestads Friskola drivs av en ideell ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheterna.

Styrelsen jobbar både med långsiktiga frågor och med mera operativa frågor för att ge personalen bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet i våra skolor, förskolor och fritidshem.

Hela styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och mellan det jobbar vi med löpande frågor och i våra arbetsgrupper. Styrelse väljs för 1 år i taget vid årsmötet som hålls i november.
Vi i styrelsen är 


Ordförande             Marita Roos Jönsson 

Vice Ordförande      Johan Johansson 

Sekreterare            Svetlana Volkova

Ordinarie                Julia Turesson 

Ordinarie                Johan Torselius 

Ordinarie                Hillevi Sthen

Ordinarie                Camilla Sällberg

Suppleant               Gunnel Förander  

Suppleant               Ellen Björnsson

Suppleant               Olof Peterson


Valberedningen är 


Tomas Harrysson, Henrik Falck och Josefin Sällberg