Styrelse

Virestads Friskola drivs av en ideell ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheterna.

Styrelsen jobbar både med långsiktiga frågor och med mera operativa frågor för att ge personalen bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet i våra skolor, förskolor och fritidshem.

Hela styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och mellan det jobbar vi med löpande frågor och i våra arbetsgrupper. Styrelsen väljs vid årsmötet som hålls i november.
Vi i styrelsen är 


Ordförande             Sandra Bergh Rydiander

Vice Ordförande      Elin Ahlgren 

Sekreterare            Ellen Björnsson

Ordinarie                Jonathan Pettersson                  

Ordinarie                Patrick Hassel-Zein

Ordinarie                Marie Samuelsson

Ordinarie                Johanna Rydiander

Suppleant               Eva-Britt Johansson

Suppleant               Josefine Sällberg

Suppleant               Johan Thorselius


Valberedningen är 


Hillevi Sthen, David Sernefell och Johanna Hindelang