Personal

      Jakob Sträng

      Rektor/Verksamhetschef       

      Virestad/Bråthult

 Annika.Worth                       

                        

Virestad/Bråthult .               

Förskolan i Virestad

      Åsa Sjöberg

       

Clara Svensson


Ida Karlsson Danielsson

Marina Hallgren

Olena Tkalich

Förskolan i Bråthult

   Madelene Sällberg

 

Tina Ohlsson

 

Gizella Strand

 

Marie Bayley


Skolan i Virestad


Yvonne Martinsson

Lärare i F-Klass

 

Senya Chenchompoo

Lokalvårdare

Åsa Gunnarsson

Lärare i klass 3-4

Maria Andersson

Serveringspersonal

      Lena Sandberg

      Lärare i klass 1-2

Liselott Svensson

Fritidspedagog

Ida Bruhn

Lärare i klass 5


Christina Björkman

Lärare i klass 6

Skolan i Bråthult

Övrig personal

   Maria Andersson

   Ekonomi /Adm

Mimmi Blomqvist

Lärare i klass 1-2

Tomas Harrysson

Skolskjutssamordnare

Marie-Louise Bengtsson

Lärare i klass 3-4

Eva Lange

Serveringspersonal

  Göran Pettersson

   Vaktmästare

Therese Faber 

Lärare i F-klass

Linda Johansson

Lokalvårdare

Anna Kondrup

Maria Sandberg

Bror Andersson

Chaufför