Inte nöjd

Skriftliga rutiner för hantering av klagomål


Virestads Friskolas skriftliga rutiner för hantering av klagomål.


Enligt skollagen 4 kap 8 § ska skolan ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Från och med den 1 juli 2011 ska varje barn och elev eller vårdnadshavare ha möjlighet att framföra skriftliga klagomål kring sin utbildning.

Virestads Friskola strävar efter att ha en god dialog med elever och vårdnadshavare. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om det finns något som du är missnöjd med i din utbildning, ser vi främst att du kontaktar den person som ditt klagomål berör. Om ni inte lyckas med att lösa problemet kan du vända dig till rektor. Du kan även lämna in ett skriftligt klagomål till skolans styrelse.

Rektor samt skolan styrelse kommer att ta hand om ditt klagomål och utreda detta. Du ska få en återkoppling senast 7 dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit.

Tillvägagångsssätt vid klagomål

-    Prata först med personalen som klagomålet berör.

-    Om du inte är nöjd kan du prata med rektor eller skolans styrelse om ditt problem.

-    Du skickar ditt skriftliga klagomål per post.

-    Det skriftliga klagomålet behandlas och dokumenteras.

-    Ditt klagomål utreds av rektor och skolans styrelse.

-    Du får inom 7 dagar från att det skriftliga klagomålet kommit in en bekräftelse på att ditt klagomål har inkommit och att det tagits om hand.

-    När ditt klagomålsärende avslutats får du ett skriftligt svar.