Styrelse

STYRELSEN

 

Virestads Friskola drivs av en ideell ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheterna.

Styrelsen jobbar både med långsiktiga frågor och med mera operativa frågor för att ge personalen bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet i våra skolor, förskolor och fritidshem.

Hela styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och mellan det jobbar vi med löpande frågor och i våra arbetsgrupper. Styrelse väljs för 1 år i taget vid årsmötet som hålls i november.

 

 

 

Vi i styrelsen är :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevie Sthen Johan Johansson Per-Johan Åhman

Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

hillevie.sthen@virestadsfriskola.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetlana Volkova Ingemar Eriksson Gunnel Förander

Ordinarie . Ordinarie Ordinarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Turesson Johan Torselius Daniel Sjösten

Ordinarie Suppleant . Suppleant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakob Willborg

Suppleant

 

 

 

Valberedningen är

 

Tomas Harrysson och Henrik Falck