Styrelse

STYRELSEN

 

Virestads Friskola drivs av en ideell ekonomisk förening vars styrelse har huvudmannaansvaret för verksamheterna.

Styrelsen jobbar både med långsiktiga frågor och med mera operativa frågor för att ge personalen bästa möjliga förutsättningar att bedriva verksamhet i våra skolor, förskolor och fritidshem.

Hela styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och mellan det jobbar vi med löpande frågor och i våra arbetsgrupper. Styrelse väljs för 1 år i taget vid årsmötet som hålls i november.

 

Vi i styrelsen är :

 

Ingemar Eriksson

Johan Johansson

 

Per-Johan Åhman

 

Gunnel Förander

 

Hillevi Sthen

 

Julia Turesson

 

Svetlana Volkova

 

Daniel Sjösten Suppleant

 

Johan Torselius Suppleant

 

Jakob Willborg Suppleant

 

Valberedningen är

 

Jakob Sträng, Tomas Harrysson och Henrik Falck