Klass 3

Klass 3

 

Nu har vi som mål att skriva faktatexter, att skriva begripligt för andra. Vi läser om vilda djur i Sverige. Vi börjar med att ta ut det väsentligaste av den aktuella texten och därefter göra en tankekarta. I tankekartan får barnen skriva nyckelord (det väsentligaste). Slutligen blir det arbetet med att skriva texten. Alla är i startgropen med detta! Men med lite träning går det.

Barnen behöver mycket stöttning, det är mycket som kanske lockar mer än att skriva just faktatexter.

 

I matematiken är vi i slutskedet av inlärningen av kapitlet som bland annat berört division och multiplikation med 10 och 5. Parallellt har barnen fortsatt att jobba med problemuppgifter och att skriva ned hur man tänkte. Nästa vecka startar vi kapitlet som bland annat handlar om statistik och tolkning samt presentera information i tabeller och diagram. Det blir även klockan, både analoga och den digitala.

 

På idrotten har alla sprungit orientering och tränat cirkelgymnastik. Aktiviteterna har varit mycket populära. Vi har haft lektion med Normer och värden, vi samtalade om hur vi behandlar varandra. Vi tittade på en film som gick ut på att man ska hålla det man lovar. Det gäller att vi aktualiserar förhållningssätt på flera sätt och regelbundet.

 

Klassen har vikt och skapat lönnlöv utav papper. Dessa färggranna löv är nu uppsatta i korridoren. Instruktionerna inför denna uppgift var bildmässiga och muntliga. Det är väldigt glädjande att se att de hjälper varandra när så behövs.

 

Trevlig helg!

 

// Anna, Sissa och Åsa R