Klass 3

Klass 3

 

Hej!

Vintern tog snabbt slut men istället har vi fått arbeta med vintern på bilden i skolan. På de senaste lektionerna har vi klippt ut och arrangerat utklippen så att det ska se ut så att man ser snögubben uppifrån. Den senaste bildlektionen ägnade vi åt att måla vinterträd. Vi samtalade om hur vi på ett enkelt sätt kan måla träd som står nära betraktaren samt hur det ser ut om de är längre bort. Med enkla medel kan vi på detta sätt ge ett djup i motivet. Vinterträden finns uppsatta i biblioteket.

I torsdags hade vi temadag med sagoväsen. Eleverna var i tvärgrupper. De fyra stationerna som eleverna besökte var trollsagor med Tomas i hembygdsparken, drama i gymnastiksalen med Ingela och Lotta, skapande av älvor med Yvonne och Åsa samt den sista stationen som också var en skaparstation, drakar med Ida och med mig, Åsa. Vi hade en mycket trevlig dag tillsammans.

Vi har också övat på att skriva sagor. Eleverna har fått slå med en tärning och på detta sätt har slumpen avgjort vad sagan skulle handla om eller vilken som skulle vara huvudperson. Exempel, eleven fick en etta då skulle sagans huvudfigur vara ett troll. Om nästa kast blev en trea skulle miljön i sagan vara en strand. Vi övar och övar och alla blir bättre och bättre på att uttrycka sig.

Till sist har vi också haft klassråd. Barnen önskade få förslag på lekar utomhus. Vi vuxna har därför samlat några lekar i en pärm. Tanken med pärmen ska vara att barnen kan titta i den och få lektips samt att de själva kan skriva ner egna tips på lekar och då hjälpa varandra. Klassrådets protokoll finns i klassrådspärmen.

 

Anna och Åsa