Virestad

 

Virestadsfriskola ligger 20 km öster om Älmhult. Skolan är belägen mitt i byn och vi har nära till naturen. Virestadssjön finns inom promenadavstånd.

 

Detta läsår har skolan cirka 60 elever från förskoleklass till år 6. Hos oss är det naturligt att yngre och äldre elever samarbetar och hjälps åt.

 

Personalen arbetar tillsammans och har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling både socialt och kunskapsmässigt.

 

På skolan finns bibliotek och idrottssal.

 

Vi har vår egen slöjdundervisning i våra egna lokaler och hemkunskap för år 5 bedrivs i år på Bråthultsenheten.

 

Lunch äter vi i Pehr Hörbergsgården, vilken ligger i direkt anslutning till skolan.

 

Årets prioriterade mål är kreativitet, vi kommer att försöka lyfta våra olika läroplansmål på ett kreativt sätt.

 

Friskolenytt v.22 :

 

Nu när det börjar bli sommar är det fler och fler barn som cyklar till skolan. Som skola har vi inte utfärdat några rekommendationer om från vilken ålder det kan vara lämpligt, men googlar man lite ser man att forskningen visar att det är först när barnen är 10-12 år som de kan förväntas klara sig på egen hand i trafiken. Överskatta inte ditt barns förmåga och kom ihåg att de lätt påverkas av hur andra trafikanter beter sig.

I höst ser laguppställningen ut som följer när det gäller klassföreståndare:

 

F-klass och resurs: Yvonne Martinsson

Klass 1-2: Åsa Gunnarsson

Klass 3: Åsa Rundgren

Klass 6: Yvonne Henriksson och Maria Gustafsson

 

Årstema kommer läs- och språkutveckling vara.

 

Gänget på fritids har inte ännu haft sina medarbetarsamtal så jag ber att få återkomma med den bemanningen.

 

///Christina