Skola

 

GEMENSAMT

 

 

Skolskjutsinfo om kommande läsår:

 

Jag har börjat titta på skolskjutsarna till nästa läsår. Vi har många nya F-klassare och även många sexor som lämnar oss vilket betyder att det kommer att bli en del förändringar. Kommunen vill ha in ansökningar snarast från de som skall åka kommunal skjuts och inte åkt tidigare. Nuvarande sjätteklassare (blivande sjundeklassare) som inte åker kommunal buss idag skall ansöka. Även nya F-klassare som kan åka kommunalt skall ansöka. Är du osäker så kontakta mig så reder vi ut det. Ansökningsblankett finns på denna länkhttp://almhult.se/sv/barnutbildning/grundskolaochfritidshem/sidorsomlankasin/skolskjuts/a nsokanomskolskjuts.4.471b0fd01574b5d92416bf87.html

Frågor om kommunala skjutsar ställs till 0476-55513 eller eva-marie.andersson@almhult.se

 

Har någon elev i nuvarande F-5 förändrade behov till nästa läsår så vänligen meddela mig detta snarast. Det är lättare att lösa om jag vet i god tid.

Ni som har barn som börjar i F-klass till hösten och har behov av skolskjuts kryssar i en ruta när ni ansöker om att gå i Virestad/Bråthult. Jag vill gärna att ni meddelar mig i vilken omfattning det gäller. Morgnar och/eller eftermiddag eller om det bara gäller vissa dagar. Ju mer jag vet, desto bättre och effektivare lösning blir det.

 

Vänlig hälsning

Tomas Harrysson

Skolskjutssmordnare

070-5194296 eller tomas@virestadsfriskola.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoltiderna är enligt följande:

F - klass

8.00-12.20 måndag

8.00-12.20 tisdag

8.00-12.20 onsdag

8.00-12.20 torsdag

Lediga fredag

Klass 1

8.00 – 12.20 måndag

8.00 – 13.25 tisdag

8.00 – 13.25 onsdag

8.00 – 12.20 torsdag

8.00 – 12.20 fredag

Klass 2

8.00 – 13.25 måndag

8.00 – 14.00 tisdag

8.00 – 14.00 onsdag

8.00 – 12.20 torsdag

8.00 – 12.20 fredag

 

Klass 3

8.00 - 14.30 måndag

8.00 - 14.00 tisdag

8.00 - 14.00 onsdag

8.00 - 12.20 torsdag

8.00 - 12.20 fredag

Klass 5

8.00 – 14.30 måndag

8.00 – 14.00 tisdag

8.00 – 14.00 onsdag

8.00 – 14.00 torsdag

8.00 – 12.20 fredag

Klass 6

8.00 – 14.30 måndag

8.00 – 14.00 tisdag

8.00 – 14.00 onsdag

8.00 – 14.00 torsdag

8.00 – 13.40 fredag