Klass 3-4

Klass 3-4

 

Hej!

Sedan förra gången vi skrev har vi gjort en hel del.

Alla elever på skolan har fått göra sin egen lerljusstake som de ska ha nu i advent. De blev så fina!

De har arbetat på flitigt med mytologin.

I matematik har de jobbat med multiplikation och division.

Ny morgonrutin nu under några veckor är att träna läsförståelse lite extra som de gör var och en och därefter samtalar vi kring den lästa texten.

Vi har också börjar träna på Luciasånger. Lucia kommer vi att fira den 13/12. Separat inbjudan kommer.

 

Nästa vecka ska vi vid två tillfällen åka till Haganäs och träna simning.

 

// Marie-Louise och Helle