Klass 1-2

Klass 1-2

 

Så är vi inne i terminens sista månad OCH GRATTIS - med gemensamma krafter har vi lyckats – med att nå läsmålet på 375 timmar och den efterlängtade övernattningen. Jag måste tacka er föräldrar för att ni tjatat, uppmuntrat, mutat och belönat era barn till att läsa. Jag vet att det för en del elever har det varit mycket kämpigt att läsa fem minuter, medans andra elever lätt läser längre stunder utan problem. Jag kommer att ge ytterligare en liten utmaning till eleverna, för att få dem att fortsätta läsa fram till sommarlovet - för under sommarlovet kommer nya utmaningar.

Vid de olika tillfälle då trädgrupperna tittade till sina träd, passade vi på att repetera olika träd och växters namn. Dessa kunskaper tillsammans med lite mattebegrepp låg till grund för ett kunskapstest/naturbingo som trädgrupperna gemensamt fick lösa vid den senaste utelektionen. Alla grupperna var jätteduktiga och med samarbetet lyckas de nästan fylla bingots 25 rutor. Vi har i ämnet teknik pratat om olika begrepp, enkla maskiner – hävstång, kil, lutande plan, hjul med axel och block – och sammansatta maskiner. Vi tittade på en kortfilm och diskuterade vad som är teknik i vårt klassrum. Vid vårt besök i Älmhult (Nicklabacken) kommer eleverna få leta efter enkla maskiner men även om det finns sammansatta maskiner.

I ämnet svenska arbetar eleverna vidare med arbetsschemat parallellt med sagoskrivande. Hoppas nu bara sagorna blir klara innan sommarlovet så åk 2 får läsa upp sina sagor för åk 1 och vise versa, (fast det går att ordna även nästa termin).

 

///Mimmi, Frida o Helle