Bråthult

GEMENSAMT

 

10 km öster om Älmhult hittar du byn Bråthult i ett naturskönt område intill Helge å.

Vi är en liten skola med ca 50 elever från förskoleklass till årskurs 5 som arbetar åldersintegrerat. På skolans område finns också förskola och fritidshem.

 

Då vi är en liten skola har eleverna stor möjlighet att känna sig trygga och sedda.

 

I vår verksamhet har vi stora möjligheter att åka iväg på utflykter och studiebesök i vår hembygd, då vi har egna bussar.

 

Friskolenytt :

 

Nu när det börjar bli sommar är det fler och fler barn som cyklar till skolan. Som skola har vi inte utfärdat några rekommendationer om från vilken ålder det kan vara lämpligt men googlar man lite ser man att forskningen visar att det är först när barnen är 10-12 år som de kan förväntas klara sig på egen hand i trafiken. Överskatta inte ditt barns förmåga och kom ihåg att de lätt påverkas av hur andra trafikanter beter sig.

I höst ser laguppställningen ut som följer när det gäller klassföreståndare:

 

F-klass och resurs: Katrin Fransson, (denna terminen har hon arbetat inne på förskolan) Klass 1-2: Mimmi Blomquist

Klass 3-4: Marie-Louise Bengtsson

 

Vi kommer få en tjänsteökning inne på skolan detta läsår och jag är säker på att vi har ett nytt lärorikt läsår framför oss. Årstema kommer läs- och språkutveckling vara.

 

Gänget på fritids har inte ännu haft sina medarbetarsamtal så jag ber att få återkomma med den bemanningen.

 

///Christina