F-Klass

F-klass

 

Att fortsätta framåt även när det är motigt-när det inte går enkelt.....

Det har vi alla upplevt, både barn och vuxna.

Vad är det som styr om vi fortsätter eller ger upp?

Grit-driv, vår förmåga att hålla kvar ett långsiktigt mål

I förskoleklassen jobbar vi för att bli ”skolklara”, vi tränar oss i många olika situationer, vissa är kul vissa mindre kul men vi vet vart vi ska . Att göra saker som jag kanske inte tycker är speciellt kul MEN jag vet att det är bra för mig för jag vill ju bli bättre ...att hitta mitt eget inre driv för att lyckas med det jag vill uppnå.

När jag ser och upplever att det jag gjort, tränat på, ger resultat så är det lättare att fortsätta framåt. Att sedan minnas och använda denna strategi i nya sammanhang är en viktig kunskap.

Återkoppling , reflektion, bli delaktig i sitt lärande och förstå att jag kan påverka mitt resultat.... Ja vi lär för livet -Tillsammans .

På tisdag använder vi den i ishallen

 

// Katrin