Virestad

 

FRITIDS

 

Vi som jobbar är Sissa Svensson - fritidspedagog, Liselotte Svensson -fritidspedagog, Ingela Widén dramapedagog, Malin Persson resurs och Marcus Wannerfeldt - assistent.

Malin har dessutom läxhjälp på tisdagseftermiddagarna för elever i år 4 -6.

 

Vi har en grovplanering för fritidsåret som utgår ifrån styrelsens och fritids egna mål. Dessa är kreativitet, social kompetens och uteverksamhet.

 

I år är vår barngrupp i åldrarna från förskoleklass upp till år 2. Detta är en relativt stor grupp, så vi försöker dela oss i mindre grupper för att få en bra arbetsmiljö för oss alla.

Vi har skolskog som vi vistas i mycket, vi har tillgång till skolans idrottshall och vi har gångavstånd till badstrand.

 

FRITIDS Friskolenytt V.

 

 

 

///Lotta,Sissa, Marcus, Ingela, Malin o Anna