Bråthult

 

FRITIDS

 

Vi har tagit oss i akt att vara ute så mycket som möjligt i tiden efter sommarlovet för att den långa mörka tid ska verka lite mindre lång – och det har faktisk varit massor av fina dager. Nu är vi framme ved den mörka, blöda, blåsiga tid, nu gäller det en annan vardag på fritids. Det är en ny struktur där barnen samlas direkt efter skolan till berättelser och högläsning, till gemensamma lekar, till teater... Första tiden efter skolan delas barnen efter ålder och klass, de är ju inte färdiga med skolan på samma tid, sen efter mellis blandas de mer. Torsdagar där de flesta barnen är färdig med skolan på samma tid får de börja teater och uppdelade aktiviteter mycket tidigare. När det är många barn kommer även mellis att delas in med flera mindre grupper.

 

/// Thye, Annie & Helle