Virestad

Förskolans kvalitetsdag:

Ons 20 sept 2017

Fred 17 nov 2017

Ons 28 feb 2018

Tis 5 jun 2018

 

GEMENSAMT

 

I fredags hade förskolan kvalitetsdag och halva dagen spenderade vi tillsammans med komunnens förskolepersonal. Vi fick lyssna på ett flertal föreläsningar om den digitala verkligheten. Är digitaliseringen en ”resurs eller hot mot barnen”? Syftet med utbildningen var att skapa mer kunskap kring barn och användningen av digitala medier samt digitalt föräldraskap, och samtidigt bidra till en samsyn kring ämnet mellan olika professioner inom förskolans värld. Vi är alla överens om att digitaliseringen är en del av framtiden för våra barn och att det är hur vi arbetar med det i verksamheten som är avgörande för kvalitet på det området.

 

Trevlig helg!

 

Cecilia

 

LÄNKAR

 

 

Policy

Skolbibliotek