Bråthult

Förskolans kvalitetsdag:

Ons 20/9 2017

Fred 17 nov 2017

Ons 28 feb 2018

GEMENSAMT Tis 5 jun 2018

Tack till alla föräldrar och barn som hjälpte till med att förbättra utemiljön!! På fixardagen tog vi bort gamla uttjänta lekredskap, räfsade löv, städade lägerplatsen vid ån, tog bort grinden vid förskolans framsida, mm. Förra helgen var det föräldrargruppen som bytte ut det gamla vindskyddet mot ett nytt på förskolans lägerplats! Vi planerar för en ny fixardag den 3 dec kl 10, då vi ska färdigställa lägerplatsen, måla om skolans toaletter, sätta grinden på plats mot grillkåtan och montera de nya lekredskapen. Välkomna stora som små! Vi bjuder på grillad korv och fika! Ju fler vi är desto mer.

 

Förskola

 

I fredags hade förskolan kvalitetsdag och halva dagen spenderade vi tillsammans med komunnens förskolepersonal. Vi fick lyssna på ett flertal föreläsningar om den digitala verkligheten. Är digitaliseringen en ”resurs eller hot mot barnen”? Syftet med utbildningen var att skapa mer kunskap kring barn och användningen av digitala medier samt digitalt föräldraskap, och samtidigt bidra till en samsyn kring ämnet mellan olika professioner inom förskolans värld. Vi är alla överens om att digitaliseringen är en del av framtiden för våra barn och att det är hur vi arbetar med det i verksamheten som är avgörande för kvalitet på det området.

Trevlig helg!

Den 12:e December kl 7:00 är barn och föräldrar välkomna på lucia- morgon! Det går bra att barnen kommer utklädda om de vill. Personalen kommer sitta med och sedan avslutar vi med gröt och skinkmacka inne på avdelningarna. Separat inbjudan kommer.

 

Cecilia

 

 

 

 

 

 

 

LÄNKAR

 

Policy

 

Skolbibliotek